יום שבת, 6 בדצמבר 2008

המחטף הביומטרי ממשיך לדהור

השר שיטרית אינו נח לרגע ו"נחוש בדעתו" להדהיר את הפרויקט הביומטרי המסוכן שלו בלי דיון ציבורי ראוי לשמו.
.
זה התחיל משמועות שקיבלנו על כוונה לנצל את המולת מערכת הבחירות ולהעביר את החוק כבר מהלך הפגרה של הכנסת. האגודה לזכויות האזרח פנתה לכנסת וקיבלה איתות מרגיע. אבל בינתיים נחתם ההסכם עם HP, ובמקביל קיבלנו הודעה שועדת החוקה עומדת להתחיל לדון בחוק. וביום ה' כבר הודיע שיטרית שהוא "שהוא 'יותר מנחוש' להעביר את הצעת החוק במהלך הפגרה משום שיש בה צורך בטחוני גבוה ובשל הצורך להסדיר אחת ולתמיד את נושא תעודות הזהות בישראל".
.
אז נעזוב בצד את הטיעון הפופוליסטי בדבר "צורך ביטחוני גבוה", שנוצר לאחר שהפרכנו את אחיזת העיניים שבטיעונים, כאילו מאגר ביומטרי נחוץ כדי למנוע את זיוף תעודות הזהות או כדי להיכנס לאמריקה - מה עם הדמוקרטיה שלנו?
.
במכתב שהוציא אתמול מסביר ד"ר מיכאל בירנהק, יו"ר הועדה המשפטית של המועצה להגנת הפרטיות, שמדובר בהצעה מורכבת מאין כמותה: ההיבט הטכנולוגי מצריך לימוד יסודי ונתון לשינוי מתמיד; דרושה חשיבה נפרדת על כל כדאיותו ואופן יישומו של כל אחד מהאמצעים שההצעה מבקשת להנהיג (דרכון, ת"ז, מאגר מידע); מדובר במהלך ארוך טווח, בלתי הפיך ויקר מאוד; ולבסוף והחשוב מכול - להצעה יש השלכה דרמטית על הזכות החוקתית לפרטיות.
.
"נושא כה מורכב, שיש לו השלכות חוקתיות יסודיות וקשות, ראוי להילמד בזהירות רבה וביסודיות… החיפזון במקרה כזה מסוכן. נציין, לשם השוואה, כי באנגליה… נדונות הצעות שונות, תוך קיום שיח ציבורי ער, מעורבות עמוקה של מומחים … במשך מספר שנים, ועדיין אין שם החלטה. המורכבות מחייבת אפשרות הוגנת ללימוד הנושא ולליבון בדיונים ציבוריים. אנו חוששים כי יש מי שאצה להם הדרך… הבקשה לדיון כה חריג עוד במהלך פגרת הבחירות מעיד על המשך המגמה הזו, וכך אנחנו למדים גם מראיונות בתקשורת של גורמים מסחריים המעורבים ביוזמה הממשלתית.
.
אנו מבקשים להמתין, להתאזר בסבלנות, לאפשר דיון ציבורי, לימוד על ידי מומחים מתחומי ידע שונים, ולדחות את הדיון בהצעת החוק לכנסת הבאה. דחיית הדיונים תפגין אחריות ציבורית. הרצון לחדש מובן לנו, אולם יש דברים שבהם הקצב הנכון והנבון הוא הזהיר, המחושב והיסודי ..."

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park