יום שלישי, 1 באוקטובר 2013

בריון עם סגנון - נפסקו פיצויים לחברי מועצה שנתקלו באיומים בשל התנגדותם לפרויקט בניה בישוב

בדו"ח "משתיק קול", שבו סקרנו את תופעת התביעות המשתיקות, בדוח הזכרנו סיפור, שפורסם על ידי דותן לוי ב"כלכליסט" לפני 5 שנים. חגי מזורסקי ואפרים צוק, חברי מועצת זיכרון יעקב, שהגישו התנגדויות לפרויקט בניה בישוב, נתקלו במסכת לחצים ואיומים:
"… מכתב מעורך דין שמייצג את החברות, שבו נטען כי בעקבות ההתנגדות נגרם לבעלי הפרויקט נזק של 30 אלף שקל ליום, שהצטבר לסכום של כ־700 אלף שקל אז. את המכתב חתם עורך הדין בהודעה שהחברה בוחנת תביעה בסכום של מיליון שקל, ובסעיף המבהיר כי 'במטרה לצמצם נזקים כב' נדרשים להודיע לאלתר לוועדה המקומית על זניחת ההתנגדות'… בהמשך, טוען צוק, כי ליפא [הוזהר]: 'אני אומר לך שאתה לא מכיר את השיטות שלהם. הם עושים הכל חוקי, הכל לגיטימי, אבל הם יאכלו לך את הכבד ואת הנשמה, את הבית שלך ואת המשפחה שלך במאבקים שלהם. הבנת? והכל חוקי... הכל הם עושים בחסות החוק עם המשפטנים הכי טובים ועם יחסי הציבור הכי טובים'."
בשל הלחצים נאלצו שני חברי המועצה להסיר את התנגדותם להקלות שנתנו לפרויקט ואלו אושרו. במקביל הם הגישו תביעה נגד יזמי הפרויקט, באמצעות עו"ד מוני עזורה, ועו"ד און צוק. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה "על דרך הפשרה", כלומר מבלי שיהיה עליו לנמק ("עפ"י סעיף 79א' לחוק בתי המשפט ... וזאת לאחר הגשת הסיכומים והמסמכים מטעם כל אחד מהם"). בית המשפט פסק כדלקמן:

"לאחר שלקחתי בחשבון את הדרך והסגנון שבה פעלו הנתבעות בידען כי מדובר בחברי מועצה, עובדי ציבור, שמטרת התנגדותם לתוכניות/בקשות ההקלה היא בראש ובראשונה, שמירה על האינטרסים הציבוריים, וטוב שישנם נציגי ציבור שכאלה; בשים לב להבדל הדק הקיים לעיתים בין המותר לפיו צד מתרה בצד שכנגד בנקיטת הליכים משפטיים, כטענת הנתבעים, לבין הדבר האסור והוא העברת 'מסרים' הכוללים בחובם איומים שנועדו להטיל מורא ופחד על הצד שכנגד כדי ל'שכנעו' בדרך זו לנקוט או לחדול מפעולה חוקית כלשהי … לאור קנה המידה הקבוע בדין בנוגע לפיצויי ללא הוכחת נזק מצד אחד ולנוכח העובדה כי הצדדים הסכימו לפסיקה על דרך הפשרה, כאשר כל צד שומר על טענותיו  -  הנני פוסק לכל אחד מהתובעים סך של 30,000 ₪. בסה"כ ישלמו הנתבעות לתובעים סך של 60,000 ₪." (תא (חי') 6577-01-09 חגי מזורסקי נ' שכון עובדים בע"מ (ש' יעקב וגנר, 12.9.2013)).

למרות שמדובר בפסק דין "על דרך הפשרה", יש בו משהו תקדימי ומעורר תקווה - שקורבנות של תביעות משתיקות ובתי המשפט ימצאו את הדרך להשיב לבריונים כגמולם ולהכותם.

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park