מכוני מיון לעבודה

למועמדים לעבודה שנבחנו במכון מיון יש זכות עיון בתוצאות המבחנים.
רשם מאגרי המידע יאכוף את זכות העיון בכפוף לחריגים כפי שנקבע בהנחייה מס' 2-2012 של רשם מאגרי המידע ובהודעת הרשם מיום 11.3.2013.


רשימות "האח הקטן"
17.4.2012 - תובענה ייצוגית נגד מכוני המיון לעבודה: הבדיקות הן "גלולת רעל תעסוקתית"
19.3.2012 - הרשם מתרה במכוני המיון: בלי טריקים - לא למחוק תוצאות מבחנים במטרה לסכל את זכות העיון
5.3.2012 - מכוני המיון לעבודה – האם הנבדקים באמת "מסכימים" לוותר על הפרטיות שלהם או שאין להם ברירה?
29.2.2012 - מבחני מיון לעבודה - על המכונים לאפשר לנבדק/ת לעיין בתוצאות המבחנים. המכון סירב? דווחו ודירשו להטיל עליו סנקציות
11.3.2013 מכוני המיון יאפשרו לנבחן לעיין בכל הציונים וההערכות על אישיותו. יוכלו להשמיט רק את צרכי המעסיק ודרישותיו

אתר רשם מאגרי המידע - הנחייה בדבר זכות עיון של נבחנים מועמדים לעבודה
דף ריכוז של תגובות לטיוטות הנחייה
נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח 31.3.11
טיוטת הנחייה ראשונה 27.1.11
טיוטת הנחייה שנייה 27.7.11
הנחייה מס' 2-2012: תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון
הנחיית רשם מאגרי מידע 22012 - הבהרה לעניין תחולה  13.3.2012  (pdf)(אצלי)
הנחייה מ' 2-2012 תיקון בהתאם להסדר פשרה בעתירת המכונים (pdf)(אצלי).
הודעת רשם מאגרי המידע על מימוש זכות העיון בתוצאות מבחני המיון 11.3.2013 (אצלי).

עתירות מנהליות נגד הנחיית רשם מאגרי המידע 
עת"מ (ת"א) 4749-04-12 אדם מילא בע"מ ואח' נ' רשם מאגרי המידע (עתירה באתר רמו"ט), (נספחים כרך א'; נספחים כרך ב')(קישורים נוספים אצלי: עתירה, נספחים א', נספחים ב').
4.4.12 החלטה מקדמית (pdf אצלי)
עת"מ (תא) 38127-04-12 הסתדרות הפסיכולוגים נגד רשם מאגרי המידע (עתירה באתר רמו"ט)(וכאן)
פסק דין בעתירות מכוני המיון מיום 21.2.2013 (pdf)(נט המשפט)(אצלי)

תובענות ייצוגיות נגד המכונים
תצ (ת"א) 23750-03-12 רוני ברוש נ' פילת גרופ בע"מ (pdf; pdf)
תצ (תא) 52961-03-12 שטולצמן נ' אדם מילא (pdf)


עמדת היועץ המשפטי לממשלה בערעור בבית המשפט המחוזי בת"א 2007

דו"ח שנתי פיל"ת גרופ בע"מ 28.3.12 (לינק נוסף)
"בימים אלה פרסמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע הנחיות באשת להתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על פעילותם של מכוני השמה ומיון, וביניהם גם החברה... החברה פועלת בימים אלה, לצד חברות נוספות הפועלות בתחום ובשיתוף פעולה עימן, באמצעות משרד עורכי הדין מישל אוחיון ושות' לצורך גיבוש תכנית פעולה כנגד הנחיית רמו"ט כאמור, לשם צמצום החשיפה של החברה בהקשר זה, ובין היתר בוחנת הגשת עתירה מנהלית." (עמוד 10).
החברות שאיתן פועלת פיל"ת "בשיתוף פעולה" "לשם צמצום החשיפה" הן "החברות העיקריות המתחרות בפעילות החברה בשירותי האבחון, מיון, גיוס וההשמה" (עמוד 15).
ההנחייה החדשה, אשר אכיפתה צפויה להתחיל רק בעוד 3 חודשים, מהווה שינוי מהותי של המצב המשפטי הקיים אשר בהתאם לו פעלו כל העוסקים בתחום, לרבות פילת, מזה שנים. למלוא הפרטים ראה דיווח החברה מיום 19/3/2012 מס' אסמכתא .2012-01-071445 (pdf; pdf). (עמוד 37).

שינויים חקיקתיים בנושא מאגרי מידע- בעקבות פרסום הנחיית רשם מאגרי המידע מיום 26.2.2012 קיים שינוי מהותי בתהליך גילוי תוצאות המבדקים למועמד. לנושא זה השפעה גדולה על פעילות החברה בתחום המיון לאור החשיפה המקצועית והאישית אשר החברה ועובדיה עשויים להימצא בה מכח ההנחיה וכן תיתכן השפעה מהותית של עניין זה על רצון הלקוח בהמשך קבלת השירותים במצב זה. מאז פרסום ההנחייה פועלת פילת, יחד עם מכוני מיון נוספים, במטרה לבדוק ולבצע בחינה מעמיקה של ההשלכות המקצועיות והמשפטיות הכרוכות ביישום ההנחייה. על-פי חוות-דעת מקצועיות שקיבלה פילת משניים מבכירי המומחים לפסיכולוגיה תעסוקתית בישראל, מתן זכות עיון לנבדקים / מועמדים לעבודה, ללא תהליך מבוקר של תיווך על-ידי פסיכולוג מומחה למשל באמצעות שיחת משוב, עלולה לפגוע בנבדק / מועמד ואף לגרום לו לנזק. (עמוד 38)

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park