מסמכי יסוד

חקיקה ישראלית
חוק הארכיונים, תשט"ו-1955
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תש"ע-2010

תקנות חופש המידע (אגרות) - עדכון אחרון 11.11.2012
דו"חות ופרסומים בארץ
ועדת כהן - להגנה בפני פגיעה בצנעת הפרט (1976)
ועדת קלוגמן - העברת ידיעות בין גופים ציבוריים (ללא סקירה השוואתית) (1982)
ועדת קלוגמן - העברת ידיעות בין גופים ציבוריים - סקירה השוואתית
וועדת גלס - הועדה למניעת פגיעה באזרח באמצעות מידע המרוכז במחשבים (1981) (הערות שלי)
וועדת גרוס - הועדה לבדיקת הגישה לתיקי בתי המשפט והעיון בהם (1994)
צוות שופמן - הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי המידע (2007)

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התש"מ-1980 (הצ"ח 1453, 5.5.1980, עמ' 206)
חוק הגנת הפרטיות, השתמ"א-1981 (ס"ח 1011, 11.3.1981, עמ' 128)

ועדת החוקה, פרוטוקול 3.11.80 החל מעמוד 3 (מס' 233)
ועדת החוקה, פרוטוקול 10.11.80 (מס' 242) מועצת העיתונות
ועדת החוקה, פרוטוקול 18.11.80 החל מעמוד 3 (מס' 246) עיתונות (אורי אבנרי)
ועדת החוקה, פרוטוקול 3.12.80 (מס' 248) סעיף 1, סעיף 1, פגיעה בפרטיות 
ועדת החוקה, פרוטוקול  5.1.81 (מס' 260)  פגיעה בפרטיות, פרסום שם חשוד. 
ועדת החוקה, פרוטוקול 12.1.81 החל מעמוד 11 (מס' 263 )  פגיעה בפרטיות; סעיפים 3 ו-4.

ועדת החוקה, פרוטוקול 19.1.81 החל מעמוד 11 (מס' 265 )  עוולה, עבירה, הגנות.
ועדת החוקה, פרוטוקול27.1.81 החל מעמוד 8 (מס' 268) הגנות,
ועדת החוקה, פרוטוקול 4.2.81 החל מעמוד 3 (מס' 271) הגנות, פסלות ראיות, קובלנה פלילית, מאגרי מידע
ועדת החוקה, פרוטוקול 9.2.81 החל מעמוד 11 (מס' 272) זכות העיון
ועדת החוקה, פרוטוקול 16.2.81 החל מעמוד 5 (מס' 245) זכות העיון, הוראת מעבר
ועדת החוקה, פרוטוקול 30.3.81 החל מעמוד 15 (מס' 294) אי תחולה על תאגיד


הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון), התשמ"ג-1983 (הצ"ח 1628, 8.6.1983, עמ' 176)
חוק הגנת הפרטיות (תיקון), התשמ"ה-1983 (ס"ח 1137, 7.3.1985, עמ' 52)
מליאת הכנסת, קריאה ראשונה, 17.10.1983
ועדת החוקה, פרוטוקול 6.11.84
ועדת החוקה, פרוטוקול 17.12.84
ועדת החוקה, פרוטוקול 24.12.84
ועדת החוקה, פרוטוקול 25.12.84
ועדת החוקה, פרוטוקול 4.2.85
מליאת הכנסת, קריאה שנייה ושלישית, 4.3.1985

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 2) (מאגרי מידע), התשנ"ד-1993 (הצ"ח 2234, 10.1.1994, עמ' 148)
חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 4) (מאגרי מידע), התשנ"ו-1996 (ס"ח 1589 מיום 11.4.1996 עמ' 290)

מליאת הכנסת, קריאה ראשונה 25.1.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 18.4.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 13.6.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 5.10.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 12.10.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 19.10.1994
ועדת החוקה, פרוטוקול 16.5.1995
ועדת החוקה, פרוטוקול 22.1.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 31.1.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 14.2.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 21.2.1996

ועדת החוקה, פרוטוקול 28.2.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 7.3.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 16.5.1996
ועדת החוקה, פרוטוקול 8.10.1996 – תיקון טעות
מליאת הכנסת, קריאה שנייה ושלישית 12.3.1996

האמנות בינלאומיות
Council of Europe Privacy Convention

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park