יום שלישי, 11 בנובמבר 2008

לילה טוב אירופה - התקשורת בעידן הטרור

מועצת אירופה פרסמה דו"ח בנושא חופש הביטוי והמידע באירופה בעידן המלחמה בטרור - מקום לדאגה.

בפתח הדו"ח מובהר, כי המסמך אינו משקף בהכרח את עמדת מועצת אירופה. ואמנם, הדו"ח מבקר בחריפות גם את התנהלותה של המועצה, כמו גם את זו של האיחוד האירופי ושל המדינות השונות בעקבות אירועי 11/9. הצעדים החקיקתיים והאחרים שננקטו במסגרת "המלחמה בטרור" מקשים על יכולתה של התקשורת לאסוף ולהפיץ מידע. אתגר מיוחד לחופש הביטוי הציבו חוקים חדשים, שאוסרים על ביטויים "קיצוניים" או "תמיכה בטרור". חל כירסום מדאיג בהגנה על מקורות עיתונאים, וסמכויות מעקב מגוונות שעוגנו בחקיקה מופעלות נגד התקשורת. בין התופעות המדאיגות: סגירת עיתונים, מעצר עיתונאים וכליאתם, חיפושים ומעקבים אחר מערכות עיתונים, וחסימת אתרי אינטרנט.
גם מדינות שהצטיינו במחוייבות גבוהה לזכויות אדם כשלו ואימצו חקיקה מופרזת ובלתי מידתית. הסמכויות החדשות מעניקות שיקול דעת רחב מדי לזרועות השלטון, ומנוצלות פעמים רבות לרעה, לפעמים אפילו להשגת אינטרסים פוליטיים של הממשל. הגופים העל-מדינתיים, דוגמת מועצת אירופה לא פיתחו כלים מאזנים, שיעצרו את הסחף, והסתפקו בתשלום מס שפתיים לזכויות האדם ולהגנה על תקשורת חופשית. וגם בית הדין האירופי לזכויות אדם לא השכיל לפסוק הלכות ברורות וחד משמעויות שיסייעו לצמצם את הפגיעה בחופש הביטוי.
נקודת האור המרכזית שמצאתי בדו"ח הוא עצם פרסומו על ידי המועצה שהוא מבקר. יהיו שיאמרו שגם זה מס שפתיים. ובכל זאת, הבמה הרשמית שניתנת לדברים אולי מלמדת משהו על חברה, שמותירה גם פתח לספק, ולא שרה "אנחנו אנשי בסדר… דור הולך ודור בא ואנו עומדים לעולם." (חנוך לוין)

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park