יום שישי, 19 בספטמבר 2008

Resist the National ID

The biometric prison planet


אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park