יום חמישי, 25 בספטמבר 2008

ושוב ג'נין ג'נין

המסר היחיד שניתן להעביר על ידי הגשת כתב אישום על "ג'נין ג'נין" שש שנים לאחר הפקתו הוא שהמדינה מבקשת לרדוף את בכרי ואת חופש הביטוי עד כלות
הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל אביחי מנדלבליט, פנה ליועץ המשפטי לממשלה וביקש ממנו לנקוט בהליכים פליליים נגד מוחמד בכרי, בחשד של הוצאת לשון רע על חיילי צה"ל בסרט "ג'נין ג'נין". דובר צה"ל מסר ל"הארץ":
"לאחר ששקל בדבר ועל דעת הרמטכ"ל, פנה הפרקליט הצבאי הראשי אל היועץ המשפטי לממשלה כדי שישקול להפעיל את סמכותו מכוח איסור לשון הרע וייזום הליכים פליליים נגד בכרי. לדעת הפצ"ר, ההחלטה להורות על פתיחה בהליכים פליליים תעביר מסר לפיו המדינה וצה"ל פועלים להגנה על שמם הטוב של החיילים, שנטלו חלק בלחימה הקשה במחנה הפליטים בג'נין".
לא ברור מדוע נזכר הפצ"ר דווקא עכשיו בג'נין ג'נין, לאחר שכבר עמד במוקד של שלושה הליכים משפטיים. תחילה דן בג"צ בעתירה נגד החלטת הצנזורה לפסול את הסרט. לאחר שביטל את ההחלטה, דן בג"צ גם בבקשה לדיון נוסף בעניין ודחה אף אותה. וגם בית המשפט המחוזי דן בתביעת דיבה, שהגישו חיילים ששרתו בג'נין, וקבע כי הסרט מהווה אמנם לשון הרע על קבוצה - חיילי צה"ל, אך לא על יחידים, ועל כן נדחתה התביעה.
לפי סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו לא יוכלו להוות בסיס לתביעה אזרחית או לקובלנה פרטית. רק במקרים חריגים ניתן יהיה להגיש בעטיו כתב אישום, ואף זאת - אך ורק באישור היועץ המשפטי לממשלה. זהו הרקע לפנייתו של מנדלבליט אל מזוז. מסתבר שהוא איננו הראשון. בשנת 2003 פנה ח"כ שרנסקי בבקשה דומה אך נענה, ש"המדיניות הנקוטה מאז חקיקת החוק ב-1965 היא שלא לעשות שימוש בסעיף זה (לשון הרע על ציבור) ואיננו רואים, עם כל שאט הנפש כלפי דברים שבסרט, לשנות ממנה לעת הזאת".
לא ברור מדוע חושב הפצ"ר שחל שינוי בנסיבות שמצדיק עיון מחודש בהחלטת היועמ"ש. שימוש במשפט, ולא כל שכן במשפט הפלילי, לשם הגבלת חופש הביטוי צריך להיעשות במשורה ובמקרים נדירים, שבהם לא די ב"שוק רעיונות ודעות פתוח וחופשי" כדי להתמודד עם הפגיעה, שעלול הביטוי להסב לערכים חברתיים חשובים. עוד יצויין, כי העמדת אדם לדין בשל דיבה על ציבור נחשבת במשפט האמריקאי בלתי חוקתית, וספק אם קיים מקרה, ששימוש בסעיף זה ביחס אליו יעלה בקנה אחד עם ההגנה החוקתית על חופש הביטוי בשיטתנו המשפטית.
"ג'נין ג'נין" כבר עמד, כאמור, במוקד של שלושה הליכים משפטיים, וחשוב מכך - במרכזו של פולמוס ציבורי ער וממושך, ולאור תוכנם ותוצאותיהם של אלה קשה להעלות על הדעת, שקיים ערך חברתי שנפגע כתוצאה מהסרט ושעודנו נזקק להגנה: האמינות של הטענות העובדתיות שבסרט נמצאת במחלוקת, אם לנקוט בלשון המעטה; הקרנתו לא סיכנה את הסדר הציבורי ואת שלום הציבור; וגם לא פגעה בדימויים של הצבא וחייליו. אגב, מוחמד בכרי כבר הביע צער לפחות על צורת העריכה של אחת הסצינות, וגם לכך יש השלכה על עוצמת האפקט השלילי שמייחסים לסרט. אדרבא, אלולא ההתעסקות המתמשכת ב"ג'נין ג'נין" קרוב לוודאי שהיום הוא כבר היה נשכח, ודווקא האובססיה סביבו יוצרת את הרושם, שיש בו משהו אמיתי ומסוכן, שחייבים להסתירו ולהאבק בו עוד ועוד.
לאור זאת, גם מבלי שנתייחס לשאלה אם יש בעובדות המקרה כדי לבסס כתב אישום נגד מר בכרי, ניתן לומר בבטחה, כי הגשת כתב אישום כאמור תפגע לא רק בחופש הביטוי אלא גם באותם ערכים, שלהגנתם נועדה העבירה של לשון הרע נגד ציבור.
דברים אלה חלים גם על הסברה של הפצ"ר (לפי הודעה של דובר צה"ל) ולפיה "פתיחה בהליכים פליליים תעביר מסר לפיו המדינה וצה"ל פועלים להגנה על שמם הטוב של החיילים". אם היה אי פעם צורך, שהמדינה "תפגין" מסירות בהגנה על שמם הטוב של החיילים, הרי שהדבר כבר נעשה בהליכים שהתקיימו סביב הסרט בבג"צ, וביתר שאת בזירה הציבורית והתקשורתית. וגם כאן, אפילו היה ממש בהלך המחשבה שביטא הפצ"ר, נראה שנקיטה בהליכים פליליים עתה, שש שנים לאחר שהסרט הוקרן לראשונה, ישדר דווקא את המסר ההפוך.

אם רוצה הפצ"ר לשמור על כבודם של צה"ל ושל חייליו, מוטב שייתן מענה הולם לאירועים אקטואליים שמאיימים על ערך זה, כמו, למשל, אירוע הירי במפגין כפות בנעלין (ראו התכתבות הפצ"ר עם האגודה האגודה לזכויות האזרח וידיעה על הליכים בבג"צ) שלפחות לגבי הסרט שתיעד אותו אין כל טענה בדבר לשון הרע.

אגב, אני עצמי לא ראיתי את ג'נין ג'נין, אבל גם אם אניח שיש משהו בטענות השונות שהוטחו בו, אני מסתייג מהניסיון לצנזרו ולהיפרע ממוחמד בכרי. אינני דוגל באבסולוטיזם בכל הנוגע לחופש הביטוי (בעצם היום כבר אינני אבסולוטיסט בשום דבר), אבל בכל פעם שניסיתי להגיע לנוסחה חכמה להגבלה חוקית שלו מתוך כוונה להגן על ערכים חשובים - שם טוב, שוויון, מאבק בגזענות או בסקסיזם - כשלתי. בדרך כלל אני מאמין ביכולתו של "שוק הדעות" לווסת ולזכך את הנכון והראוי, או למצער לעשות זאת טוב יותר מכל ניסיון להתערבות צנזוריאלית (וזה אחד התחומים היחידים שבהם אני מוכן להשליך את יהבי על "השוק"). ואם יש מקום לחשוש מכשלי שוק, הרי זה במיוחד במקרים שבהם הכשל מטה את השיח לטובת קבוצות רוב או לטובת גורמים בעלי עוצמה. האתוס של קבוצת הרוב במדינה נהנה מגיבוי שיחני אינטנסיבי, שגם הוא מוטה לא פעם. אבל מי שמשתייך לקבוצת הרוב מתקשה לראות את ההטייה וגם אינו מתקשה להבליג או לסלוח עליה, מה שאינו נכון במקרה של ביטוי מהסוג של "ג'נין ג'נין".

המסר היחיד שניתן להעביר עתה על ידי הגשת כתב אישום, הוא שהמדינה מבקשת לרדוף את בכרי ואת חופש הביטוי עד כלות, וזהו מסר שיש להימנע ממנו.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park