יום רביעי, 17 בספטמבר 2008

סיכונים גדולים באריזות קטנות

בעקבות מקרה נוסף של אובדן מידע רגיש בבריטניה - לאבד מידע זה אנושי, אבל אפשר לדאוג שהמחיר יהיה בכסף ולא בפרטיות

DISC ON KEY עם סודות צבאיים אבד במועדון לילה בבריטניה. מומחה לאבטחת מידע, Schneier אומר שזוהי רק תזכורת נוספת וגם לא אחרונה, לסכנה גדולה של העידן הדיגיטלי: הקלות הלא תאמן שבה ניתן לאבד כמות אדירה של מידע. ברשימה ישנה יותר בנושא הוא מציע פתרונות ומסכם:

I don't think we can make these devices harder to lose; that's a human problem and not a technological one. But we can make the loss just cost money, not privacy.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park