יום חמישי, 16 באוקטובר 2008

הצעת חוק מבדקי מבחני התאמה לעבודה - ריאליטי בשידור חי

הצעת חוק חדשה מנסה לרפא ולו במעט את כשל השוק, שהופך מועמדים לעבודה לכוכבים בתוכניות ריאליטי.
"מכוני ההשמה הם מנגנונים רבי עוצמה לסינון ולמיון עובדים, ומעורבותם בבחירת העובדים ובקידומם הולכת וגדלה.… מועמדים לעבודה … נדרשים לחשוף את תכונותיהם ואת אישיותם בפני פסיכולוגים וגרפולוגים, ולעבור סדרה של מבחני אישיות… תוצאות המבחנים מועברות לידיו של המעסיק בלבד, ומכוני ההשמה דואגים להחתים את הנבדקים בטרם עריכת המבחן על טופס שבו הם מוותרים על זכותם לעיין בתוצאות המבחן." מיכל תאג'ר "לעבוד בלי כבוד- זכויות עובדים והפרתן" (האגודה לזכויות האזרח, 2006) עמוד 71.
הצעת חוק חדשה, שהגישו חה"כ שלי יחימוביץ' והרב מלכיאור, ושנוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח, צפוייה להידון בממשלה בתחילת חודש נובמבר. ההצעה מנסה לשפר את המצב הבלתי נסבל בשוק העבודה, שבו מועמדים לעבודה נאלצים לעבוד בדיקות התאמה שונות ומשונות - מבחנים פסיכולוגיים, בדיקות רפואיות, בדיקות פוליגרף ועוד - להיחשף ו"להתפשט", פעמים רבות - בלי שיש הצדקה לכך לאור מהותם של התפקיד או המשרה. מה שמגדיל את השערורייה עוד יותר הוא, שלנבדקים אין בדרך כלל כל שליטה על המידע שמועבר עליהם בעקבות המבדקים למעביד. על זכות העיון בתוצאות המבדקים יהיה עלי לייחד רשימה נפרדת. אזכיר רק, שהסירוב להראות לנבדקים את התוצאות, מנוגד, בין היתר, להנחיות שהוציא לפני זמן רב משרד רשם מאגרי המידע, ומהווה את אחת העילות, שבגינן שוקל הרשם בימים אלה למחוק מפנקס מאגרי המידע את מאגר המידע של מכון פיל"ת.
הצעת החוק היא בעצם ביטוי למה שקבע זה מכבר בית הדין לעבודה בענייני מבדקי התאמה לעבודה:

"המעסיק רשאי להיעזר בכלים שונים על מנת להשיג מידע על המועמד לתפקיד [אך] אין מקום לחייב מועמד לעבודה או עובד לחשוף מידע שאינו קשור לתפקידו או לעבודתו ואינו דרוש לצורך בחינת מועמדותו. ההגבלה תיעשה, בין היתר, בהתייחס לשאלות שניתן יהיה להציג להם. אין מקום לחייב מועמד לעבודה או עובד לחשוף מידע אישי שאינו קשור לתפקידו או לעבודתו ואינו דרוש לצורך בחינת מועמדותו. כמובן, התוצאות של מבחני ההתאמה הן עניינו הפרטי של העובד; רמת האינטליגנציה, יושרו, מצבו הפסיכולוגי והישגיו הם עניינו הפרטי." (דב"ע 4-70/97 אוניברסיטת תל-אביב – ההסתדרות הכללית החדשה, פד"ע ל 385, 412).

הבעיה היא שהדברים הללו נשארים על הכתב - בפועל מעסיקים עושים כל שעולה על רוחם. האפשרות של מועמדים לעבודה להגיש תביעה בעניין זה היא מוגבלת ביותר. הצעת החוק החדשה מנסה לענות לפחות על חלק מהבעייה, כפי שתוכלו לקרוא במכתב ששלחנו לועדת השרים לענייני חקיקה לקראת ההצבעה על הצעת החוק.
כל אחת ואחד מכם יכול לנסות ולתרום את חלקו על ידי פניות אישיות, באמצעות הדואר או הדוא"ל, אל חברי ועדת השרים לענייני חקיקה, לשרים אחרים ולחברי כנסת.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park