יום ראשון, 5 באוקטובר 2008

הדרכון החדש של אלביס פרסלי

דרכון מזוייף שהוצא לאלביס פרסלי המנוח עבר את סורק הבדיקה בנמל התעופה של אמסטרדם.


"The Hacker's Choice", קבוצה הולנדית של מומחים לאבטחת מידע, הצליחה לפצח את הקוד וליצור דרכון מזוייף תחת שמו של אלביס פרסלי המנוח. הדרכון עבר בהצלחה את הסורק האלקטרוני בנמל התעופה של אמסטרדם. למרות שהדרכון לא נבדק בסורק של ביקורת הגבולות, סורק שעשוי להיות קפדני יותר, הניסוי המצולם מעורר ספקות וחששות בבריטניה ביחס לתוכנית הממשלתי להנפקת דרכונים ביומטריים.
אולי. אולי גם אצלנו יבחנו מחדש את התוכניות הביומטריות של משרד הפנים. למצער את התוכנית להקים מאגר מידע ביומטרי - it's now or never...
ראו עוד:
THC/vonJeek proudly presents an ePassport emulator. This emulator applet allows you to create a backup of your own passport chip(s) - The Hacker's Choice
Hackers reveal serious flaw in biometric passports after cloning one for Elvis Presley - dailymail.co.uk
Hackers Clone Elvis Presley's Passport - Foxnews
Researcher gives Elvis and bin Laden fake e-passports Claims they'll fool e-readers. Uh huh huh - The Register

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park