יום חמישי, 15 באפריל 2010

מה לא מוחקים בהחלטת בית המשפט בעניין ענת קםבזכות עיני הנץ של דן יקיר:

כזכור, לפני מספר חודשים פרסם מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, פניה לשופטים וביקש מהם לשים לב "בעת כתיבת החלטות לעניין אזכור פרטים אישיים שאין חובה בהם ואשר פרסומם עלול לגרום לפגיעה בפרטיותם של המתדיינים".

היום פרסם בית המשפט העליון החלטה בעניין תנאי המעצר של ענת קם. באתר בתי המשפט מופיע "נוסח מאושר לפירסום" של ההחלטה - מישהו עבר על ההחלטה ומחק בפס שחור עניינים שונים. מה שלא נמחק הוא כתובתה הפרטית של קם: "המשיבה תהיה כפופה למעצר בית מלא במשך 24 שעות בדירתה השכורה בתל אביב, ברחוב... " וכאן מופיעה הכתובת המלאה, למקרה שמישהו רצה לבקר.


נניח בצד את המציאות הפוליטית האלימה, ההולכת וסוגרת עלינו, ואשר בה קיים חשש שמישהו יבקש לפגוש את ענת קם שלא למטרות ידידותיות. נניח בצד גם את המצב הקיים, שבו אין הסדר לפרסום סלקטיבי של החלטות, תוך מחיקת פרטים אישיים, שאין בפרסומים כדי לתרום במאום לעקרון פומביות המשפט אך יש בו בהחלט פגיעה מיותרת בפרטיות. במיוחד כשמדובר בפרסום ברשת האינטרנט.

אבל אם כבר עוברים על ההחלטה לפני פרסומה; אם כבר דנו והחליטו בנושא הפרסום הסלקטיבי - מדוע לא לתת את הדעת גם על הזכות לפרטיות?

שלא במקרה, איני מצרף לינק להחלטה.

* * * * *

תוספת מאוחרת (15.4.2010). בית המשפט העליון הורה היום למחוק גם את כתובתה של ענת קם מפרסום ההחלטות השיפוטיות בעניינה. ההחלטה מאתמול זכתה לפס שחור אחד נוסף.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park