יום שבת, 18 ביוני 2011

הנהלת אוניברסיטת בן גוריון רוצה "קמפוס שוקק חיים" ופוגעת ב"ערכי השוויון והדמוקרטיה"

התמונה מימין לקוחה מכתבה של חיים ריבלין בחדשות ערוץ 2 מיום 14.6.11. זו תגובתה של הנהלת אוניברסיטת בן-גוריון לדברים ששודרו בכתבה: מחלקת הביטחון של האוניברסיטה מתנכלת לחופש הביטוי של סטודנטים, בעיקר אם אלה באים ממחנה השמאל. ואולי זו גם המצבה לחופש הביטוי באוניברסיטה ולשמה הטוב כמוסד אקדמי ראוי לשמו.

למיטב ידיעתי האוניברסיטה מגבילה לפעמים ללא הצדקה גם את חופש הביטוי של סטודנטים מהימין. אבל הכתבה מוכיחה שבנוסף להסתייגות כללית מחופש הביטוי הפוליטי, יש לאוניברסיטה מגמה ברורה להתנכל במיוחד לביטויים שאינם "בקונצנזוס לאומי וציבורי מקיף". זה הקריטריון שלפיו נהגו להחליט באוניברסיטה להגביל עצרות פוליטיות, קריטריון שנפסל על ידי בית המשפט (ה"פ (ב"ש) 2085/07 דויטשר והאגודה לזכויות האזרח נ' אוניברסיטת בן גוריון).

אם לחזור לתגובה שלמעלה - מדאיג לדעת שבהנהלת האוניברסיטה סבורים, שבהטיה הפוליטית הברורה שראינו בכתבה מבטיחה מחלקת הביטחון "את ערכי השוויון והדמוקרטיה". 

מדהים לחשוב שאנשי מחלקת הביטחון פועלים "לפי הנחיות האוניברסיטה" שעה שהם מסלקים סטודנטים שמחלקים עלונים בעד הקמת מדינה פלסטינית, באותו מקום ובאותן נסיבות שבהן מאפשרים לחלק עלונים נגד פינוי התנחלויות. וכאשר סטודנט מעז להלין על ההפליה - איש הביטחון שפועל "לפי הנחיות האוניברסיטה" מכחיש וברוב חוצפתו גם מכנה את הסטודנט המתלונן "שקרן". הנה: 
מדהים לדעת שהנהלת האוניברסיטה סבורה שהשקרים והאיומים הללו "ימשיכו להבטיח… קמפוס שוקק חיים". אולי גם "שבור להם ת'ראש. ת'זיין אותו …שמאלני מניאק" זה חלק מהקמפוס התוסס:

מרצים מאוניברסיטת בן גוריון ומאוניברסיטאות אחרות בארץ נתקלים בשנים האחרונות בעוינות ובחרמות מצד חבריהם בעולם על רקע מדיניות ישראל בשטחים. אני מתקשה להבין את הבסיס לפגיעה הזו בחופש הביטוי ובחופש האקדמי. מה בדיוק דורשים המחרימים מעמיתיהם הישראליים? שיחדלו מכל עיסוק במחקר כל עוד נמשך הכיבוש? לא שמתי לב שהמחרימים הבריטים נהגו בדרך זו בתגובה לנוכחות הבריטית בעיראק, גם לא שמעתי שהם מחרימים מרצים מסין או מאיראן, למרות שגם שם מצב זכויות האדם - איך לומר - לא משהו. 

הבעיה היא שכאן הנהלת אוניברסיטת בן גוריון מעמידה את עצמה במקום מסוכן ביותר. הפגיעה השיטתית בחופש הביטוי בכלל, ובסטודנטים שמפגינים נגד הכיבוש בפרט, זו היא כבר פעולה אקטיבית של המוסד נגד ערכים שמהווים חלק בלתי נפרד מאקדמיה. אוניברסיטת בן גוריון תוכל אולי להמשיך ולשווק את עצמה בעולם כמוסד "שוקק חיים", אבל עם ההתנהלות הזו - ספק אם תוכל להתפאר בקיומו של "קמפוס" אקדמי ראוי לשמו.

באתר האגודה לזכויות האזרח

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park