יום חמישי, 12 באוגוסט 2010

הסניגוריה הציבורית נגד ההפקרות של מצלמות המעקב

לפני כחודש וחצי פנתה הסניגוריה הציבורית (עורכי הדין ד"ר חגית לרנאו וישי שרון ) אל היועץ המשפטי לממשלה והתריעה על התפשטות השימוש במצלמות מעקב ללא סמכות חוקית ובהעדר הסדרה משפטית שתקבע כללים לשימוש בתוצרי המעקב (ראו ידיעה ב-ynet ובגלובס).

ממכתב הסניגוריה עולה, כי הנושא כבר נדון במשרד המשפטים לפני כשנה וכי "קיימת הסכמה רחבה על כך שמדובר בפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות, ועל כן נדרשת הסדרה חוקית אשר תקבע את התכלית שלשמן ניתן להציב מצלמות ותסייג את השימוש בכלי הזה בהתאם למבחני המידתיות." אלא ש"חרף רגישות הסוגיה, אין כיום כל מאמץ להסדיר את התהליך המואץ של הצבת המצלמות והפעלתן, בצורה שתחייב את משטרת ישראל ואת העיריות השונות" במסגרת פרויקט עיר ללא אלימות".

להמשך הרשימה …

התכלית המרכזית המצדיקה את השימוש במצלמות במסגרת הפרויקט היא התמודדות עם אלימות ופעילות פלילית. אלא שבפועל הפרויקט אינו מתיימר אפילו לתת מענה הולם לפשיעה חמורה והוא מתמקד בשיפור הפיקוח העירוני. כפי שכותבים עורכי הדין לרנאו ושרון - "ספק אם בכוחה של תכלית זו כדי להצדיק את השימוש במצלמות." בעבר הזכרתי כאן את הניסיון הבריטי: מועצות מקומיות הוסמכו להשתמש במצלמות מעקב במסגרת "מלחמה בטרור" אבל בפועל גייסו אותן כדי להתמודד עם בעיות "חמורות", כגון, אזרחים שמוציאים אשפה ביום אחר מזה שנקבע להם, או ילדים רעשנים.

בסיכום הפניה נאמר:
"קיימת הסכמה רחבה כי המצב הנוכחי, בו נפגעות זכויות יסוד ללא הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית וללא הסדרה משפטית נאותה, אינו ראוי. דרך המלך בעניינים רגישים מעין אלו היא להקדים חקיקה והסדרה לעשייה. אנו סבורים כי בשלב זה, נוכח העובדה כי ככל שנוקף הזמן ממשיכות להיקבע עובדות בשטח, צריך לשקול להורות על 'הקפאת' המצב עד אשר משרד המשפטים יסיים לבחון את המשמעות הנורמטיבית והמעשית של השימוש במצלמות, ויפעל להסדרה משפטית של הסוגיה בכללותה. נבקשך לקיים בדחיפות דיון בנושא זה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים."
על פי האמור באתר הסניגוריה הם עדיין ממתינים לתשובת היועמ"ש.

גם אנחנו.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park