יום רביעי, 2 ביוני 2010

המעסיק אינו רשאי לשאול האם את בהריון

רק סיימתי לכתוב את הפוסט הקודם וגיליתי את פסק הדין שנתן בית הדין הארצי לעבודה לפני כשבוע. מועמדת לעבודה אינה חייבת לגלות למעביד שהיא בהריון. פסק הדין הזה מאשר החלטה בעניין אחר של בית הדין האזורי בתל אביב אדוה צפון), שאותה הזכרתי בסיפור על פיטורי עובד שהציג עצמו כצעיר מכפי גילו. לדעתי פסק הדין מבסס עילת ערעור לאותו אדם. והנה תמצית הפסק (עם הדגשות שעשיתי בהנאה):

להמשך הרשימה …

"בנסיבותיו של המקרה שלפנינו, עובדת הריונה של המערערת אינה רלוונטית לעניין קבלתה לעבודה; המעסיק אינו רשאי לשאול לגבי עובדה זו, ואין המועמדת לעבודה מחויבת בגילויה. בנסיבות שכאלה, בהן למידע בדבר ההיריון אין כל רלוונטיות בקשרלמשרה שבה מדובר, ממילא אין חובה 'לגלותו' למעסיק הפוטנציאלי. באי גילויו של הפרט הזה, אין משום חוסר יושר המצדיק טענה או טרוניה מצידו של המעסיק כלפי העובדת. בהסתמכות מנהל החברה בהחלטת הפיטורים עלאי גילוי דבר ההיריון, נמצא המנהל מפלה את העובדת בפיטוריה, מחמת הריונה. למען הסר ספק נזכיר כי אין צורך בהוכחת כוונה במעשה ההפליה, שכן '...המבחן לקיומה או אי קיומה של הפליה הוא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. המניע ... אינו המכריע בנדון, ולצורך קביעת קיומה של הפלייה יש לבחון את התוצאה הסופית כפי שהיא מצטיירת במציאות החברתית".

* * *
ע"ע 363/07 שרונה ארביב נ' פואמיקס (נבו)
חיים באור "ביה"ד הארצי לעבודה: אין חובה לספר על הריון בראיון עבודה" TheMarker 30.5.10
חן מענית "פסה"ד הפוטר מדיווח על הריון בראיון עבודה - נקודת ציון היסטורית"גלובס 2.6.10
נעמה סקולר"תקדים: עובדת לא חייבת ליידע על הריון בראיון עבודה" ynet 14.5.07

בפסק הדין גיליתי שגם הנשיא הקודם של ביה"ד הארצי לעבודה, השופט מנחם גולדברג ז"ל, כבר כתב: "חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 קובע שורה של נתונים שאסור להפלות בגינם בקבלה לעבודה, במהלכה ולעת פיטורים. הוראה דומה המתייחסת לקבלה לעבודה בלבד אנו מוצאים בחוק שירות התעסוקה התשי"ט-1959. שני החוקים אוסרים להביא בחשבון נתונים מסוימים של העובד בקבלה לעבודה ובמהלכה. אך אין הם אוסרים לקבל נתונים אלה מהמועמד לעבודה או העובד. לדעתי, אם אסור להתחשב בגורמים אלה ולהביאם בחשבון, מה טעם להביאם לידיעת המעביד, מה עוד שמדובר בנושאים אישיים מובהקים שהגנת הפרטיות פרושה עליהם. פירוש תכליתי של ההוראות האמורות יביא לכלל מסקנה כי שעה שהמחוקק אסר להביא גורמים אישיים אלה בחשבון לקראת קבלתו של אדם לעבודה ובמהלכה, האיסור משתרע על הצגת שאלות לגביהם למועמד" (מנחם גולדברג "הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעבידו" עבודה חברה ומשפט כרך ט' התשס"ב-2002, 85, 90).


אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park