יום שני, 24 במאי 2010

הצעת חוק פרטית נגד תביעות מצננות

כתבתי כבר כמה וכמה פעמים על SLAPP - תביעה או איום בתביעה, שבאים בתגובה להתבטאות או פעילות שנעשתה במסגרת ויכוח ציבורי, ושתוצאתן המסתברת, לעיתים גם כוונתן, להטיל אפקט מצנן על הנתבע ועל אחרים - להרתיע אותם מלהשתתף בויכוח המסוים, בקונפליקטים אחרים עם התובע או בשיג ושיח ציבורי באופן כללי".

חה"כ שלי יחימוביץ, אורי אורבך וניצן הורוביץ הגישו היום הצעת חוק פרטית שמבקשת להתמודד עם התופעה (ראו ידיעה בגלובס). לפי ההצעה, שנוסחה בקליניקות למשפט של המכללה למנהל, יוכל נתבע לבקש למחוק תביעה הנחזית כ-SLAPP בהתקיים התנאים הבאים: (1) התובענה עלולה להרתיע את הציבור, כולו או חלקו, מהשתתפות בהליך דמוקרטי; (2) בית המשפט סבור שסיכויי הצלחת התובענה אינם גבוהים; או שבית המשפט סבור כי העניין הציבורי בהשתתפות בהליך דמוקרטי, שבבסיס עילת התובענה, עולה על העניין הציבורי שבבירור התובענה.
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי, התש"ע–2010:

"הצעת חוק זו באה בשל הגידול המדאיג במספר התובענות המשפטיות המוגשות לבית המשפט במטרה להרתיע אזרחים מלממש את זכותם החוקתית לחופש הביטוי ומלהשתתף בויכוח הציבורי. במקרים רבים עלולות הבעת דעה או השמעת ביקורת ציבורית לגיטימית לגרור תביעות נזיקיות גדולות, ובכך להרתיע מהבעת עמדה בנושאים ציבוריים. מדובר בתובענות אשר תוצאתן היא יצירת אפקט מרתיע על חופש הביטוי ועל דיון ציבורי ביקורתי בשאלות פוליטיות וחברתיות."

הצעת החוק שואבת השראה מחקיקה שאומצה ב-25 מדינות בארצות הברית, המכונה חקיקת ANTI SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). החקיקה האמריקאית מתמודדת עם תובענות אזרחיות שמטרתן הגבלת חופש הביטוי בעניינים ציבוריים..."

בהצלחה.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park