יום חמישי, 17 בספטמבר 2009

הציבור מוזמן להשפיע על חופש העיון בארכיונים

.
על הכוונה לתקן את תקנות הארכיון נודע לי לראשונה במהלך התדיינות שניהלתי בשם העיתונאי והחוקר גרשום גורנברג, לאחר שבקשתו לעיין בחומר בארכיון צה"ל נתקלה בסרוב.
.
בעקבות זאת התכתבתי לפני כשנה עם משרד ראש הממשלה ועם גנז המדינה על טיוטת התקנות הקודמת, ולמרות שיש בינינו חילוקי דעות מהותיים לגבי נוסח התקנות, שמחתי ללמוד שבכוונתם להזמין את הציבור להעיר לטיוטת התקנות. יתר על כן, גנז המדינה נעתר לבקשתנו ודחה את המועד להגשת התגובות בחודש ליום 20.11.2009 וזאת בשים לב לכך, שאנשי האקדמיה והמחקר נמצאים בפגרה עד לאמצע חודש אוקטובר.
.
הגבלת חופש המחקר בגנזך המדינה משבשת את חקר העבר ומונעת מאיתנו להפיק ממנו לקחים, שחיוניים לחיינו בהווה ובעתיד. היא פוגמת בשיח הציבורי הדמוקרטי, ומאפשרת ליחידים לקבוע מה טוב לאזרח לדעת – ועקב כך – מה טוב לאזרח לחשוב (ראו דף מרכזי באתר האגודה בנושא חופש העיון בגנזך המדינה).

עכשיו רק נותר לקוות שעיתונאים, חוקרים והציבור בכללותו יטרחו ויביעו את דעתם על התקנות.
.

אין תגובות:

אל תשתתפו בניסוי - אמרו לא למאגר הביומטרי

CC By Daehyun Park